Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Phiên họp thứ 57, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng

Nhiều nội dung quan trọng, đáng chú ý sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại phiên họp thứ 57, diễn ra từ đầu tuần tới đây.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp Ủy ban Thường vụ

Văn phòng Quốc hội cho biết, theo dự kiến chương trình phiên họp thứ 57, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra trong 2 ngày, từ 14 – 15/6, tại Nhà Quốc hội.

Sau khi Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp, Hội đồng bầu cử quốc gia sẽ báo cáo tổng kết bước đầu cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngay sau đó, Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 của Quốc hội. Bộ trưởng Bộ Tư pháp sẽ trình bày tờ trình và Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra.

Chiều cùng ngày 14/6, Thường vụ Quốc hội tiến hành cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV. Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường sẽ báo cáo về dự kiến chương trình. Công tác nhân sự sẽ là một trong những nội dung đáng chú ý nhất của nội dung này.

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ cũng cho ý kiến về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022. Đồng thời xem xét, quyết định việc phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Vương quốc Campuchia.

Sang ngày 15/6, Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc xử lý tài chính cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) khi thanh toán khoản tiền bù giá trong bao tiêu sản phẩm Dự án Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn theo Thỏa thuận cam kết và Bảo lãnh của Chính phủ. Sau khi Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trình bày tờ trình, Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội sẽ có báo cáo thẩm tra nội dung này.

Cũng tại phiên họp, Thường vụ sẽ cho ý kiến về việc kiện toàn thành viên Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Chiều cùng ngày, cho ý kiến về báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021.

Trước khi thảo luận, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính sẽ trình các báo cáo tóm tắt về kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước; và Ủy ban Kinh tế, Tài chính, ngân sách của Quốc hội sẽ có các báo cáo thẩm tra về những nội dung liên quan.

Luân Dũng

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/phien-hop-thu-57-uy-ban-thuong-vu-quoc-hoi-cho-y-kien-nhieu-noi-dung-quan-trong-post1345694.tpo