VietTimes -- TheoTrang tin Mặt trận phía Nam: lực lượng chiến binh Hồi giáo cực đoan ở các thị trấn Ibtaa và Dael đã đầu hàng vô điều kiện Quân đội Syria. Các thị trấn này thuộc tỉnh Dara'a. Kết quả này là một phần của tiến trình quá trình hòa giải dân tộc mở rộng sẽ bắt đầu vào ngày 09.02.2016.

Phien quan thi tran Ibtaa va Dael dau hang Quan doi Syria - Anh 1

Ngày 09.02.2016, người dân Ibtaa và Dael sẽ kéo cao lá cờ Syria của trên các tòa nhà quan trọng của 2 thị trấn. Chỉ có một số lượng hạn chế các sĩ quan quân vào thị trấn, không phải là một lực lượng giải phóng mà là để quan sát sự chuyển đổi nhẹ nhàng trơn tru quyền quản lý các thị trấn này trở về chính phủ Syria.

QA