Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Phiêu bạt đời ngư dân

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Một tấm lưới nhỏ, 2 đôi tay trần mò cá không thể “địch” nổi với lưới đáy, dớn, cào điện của một bộ phận nhỏ ngư dân có vốn. Hàng vạn ngư dân nghèo vùng hạ lưu sông Mê-kông ngày càng cùng kiệt và bế tắc vì mất nguồn sống.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=8&NewsId=30865