Ngày 18/1, Tham mưu trưởng quân đội Philíppin, Hermogenes Esperon, cho biết các cơ quan chức năng của nước này đã đập tan một âm mưu chống chính phủ được tài trợ khá lớn.