Không có nhiều bộ phim ám ảnh và giàu ý tưởng mới, đó là nhận xét của nhiều người về phim kinh dị Hollywood trình chiếu trong năm nay.