Sau khi cấm phim Sắc, giới, trong chiến dịch làm sạch môi trường văn hóa tại Trung Quốc, đã có tin các cơ quan chức năng sẽ ra lệnh cấm phát hành mọi thể loại phim kinh dị và siêu nhiên