(LĐ) - 33 năm đã qua, đất nước được độc lập, tự do và hòa bình, nhưng những chiến công của các chiến sĩ tình báo ta góp phần làm nên lịch sử hào hùng của những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm vẫn thầm lặng trong các tác phẩm văn học và nhất là trong điện ảnh VN.