Phim về hậu quả chất độc da cam tại Việt Nam tranh giải quốc tế

ND - Bộ phim về hậu quả chất độc da cam dioxin tại Việt Nam của hai đạo diễn Sakata Masako và Bill Megalos sẽ tham gia tranh giải tại LHP quốc tế về môi trường lần thứ 26 diễn ra tại Paris (Pháp) từ ngày 19 đến 25-11.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=135156&sub=164&top=43