Ngày 3/2, Ban thường trực UBMTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Dự hội nghị tại điểm cầu Hà Tĩnh có Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Từ Văn Diện, đại diện lãnh đạo các ban, ngành cấp tỉnh cùng các huyện, thành phố, thị xã và toàn thể cán bộ công chức UBMTTQ tỉnh.

Pho bien kien thuc bau cu DBQH, HDND cac cap nhiem ky 2016 - 2021 - Anh 1

Pho bien kien thuc bau cu DBQH, HDND cac cap nhiem ky 2016 - 2021 - Anh 2

Tại hội nghị, các đại biểu được các Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam: Vũ Trọng Kim, Trần Thanh Mẫn, Nguyễn Văn Pha phổ biến các nội dung cơ bản của Thông tri số 07/TTr-MTTW-BTT ngày 28/1/2016 của Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam về việc MTTQ Việt Nam tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; Nghị quyết liên tịch số 11/2016/NQLT/UBTVQH-CP- ĐCTUBTWMTTQVN ngày 01/02/2016 hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 và một số văn bản liên quan.

Ngoài ra, các đại biểu tham dự còn trao đổi, thảo luận và trả lời những câu hỏi liên quan đến quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; những phần việc của Tổ giúp việc giúp Ban chỉ đạo thực hiện công tác bầu cử.

Kết thúc hội nghị, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký UBMTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim nhấn mạnh những phần việc MTTQ các cấp cần thực hiện sắp tới để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đúng luật, dân chủ, an toàn và thành công tốt đẹp.

Lê Đình Thọ

Xem chi tiết

Xem nhiều

Dự hội nghị tại điểm cầu Hà Tĩnh có Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Từ Văn Diện, đại diện lãnh đạo các ban, ngành cấp tỉnh cùng các huyện, thành phố, thị xã và toàn thể cán bộ công chức UBMTTQ tỉnh.

Pho bien kien thuc bau cu DBQH, HDND cac cap nhiem ky 2016 - 2021 - Anh 3

Pho bien kien thuc bau cu DBQH, HDND cac cap nhiem ky 2016 - 2021 - Anh 4

Tại hội nghị, các đại biểu được các Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam: Vũ Trọng Kim, Trần Thanh Mẫn, Nguyễn Văn Pha phổ biến các nội dung cơ bản của Thông tri số 07/TTr-MTTW-BTT ngày 28/1/2016 của Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam về việc MTTQ Việt Nam tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; Nghị quyết liên tịch số 11/2016/NQLT/UBTVQH-CP- ĐCTUBTWMTTQVN ngày 01/02/2016 hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 và một số văn bản liên quan.

Ngoài ra, các đại biểu tham dự còn trao đổi, thảo luận và trả lời những câu hỏi liên quan đến quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; những phần việc của Tổ giúp việc giúp Ban chỉ đạo thực hiện công tác bầu cử.

Kết thúc hội nghị, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký UBMTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim nhấn mạnh những phần việc MTTQ các cấp cần thực hiện sắp tới để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đúng luật, dân chủ, an toàn và thành công tốt đẹp.

Lê Đình Thọ

Xem chi tiết