Phổ biến luật XLVPHC cho đội ngũ cán bộ chủ chốt ở cơ sở

Gốc
(Cadn.com.vn) - ĐÀ NẴNG- Sáng 3-8, UBND Q. Sơn Trà tổ chức Hội nghị phổ biến Luật xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) cho gần 200 cán bộ, công chức đang công tác tại UBMTTQ, đoàn thể, Hội Luật gia, Thủ trưởng, chuyên viên các phòng, ban, ngành, báo cáo viên pháp luật, đội kiểm tra quy tắc đô thị quận; lãnh đạo UBND, UBMTTQ, đoàn thể, cán bộ phụ trách các lĩnh vực 7 phường của quận. Luật XLVPHC, gồm 6 phần, với 12 chương, 142 điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-7-2013 (trừ các quy định liên quan đến việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính do TAND xem xét, quyết định sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1-1-2014) và triển khai Nghị định số 81/2013/NĐ-CP (ngày 19-7-2013) của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật XLVPHC, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19-7-2013.

Văn Đào

Tin nóng

Tin mới