Kết thúc 4 tuần bình chọn, với tổng số phiếu đạt được là 39970 phiếu, "Phố chiều" của Thành Vương đã trở thành ca khúc có số bình chọn cao nhất, dẫn đầu hệ thống bình chọn dành cho khán giả của liveshow Bài hát Việt tháng 7. Kết quả bình chọn được lấy từ website chính thức của chương trình http://baihatviet.vtv.vn.