Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim thăm và làm việc tại các tỉnh Tây Nguyên

Gốc
Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Vũ Trọng Kim

làm việc tại các tỉnh Tây Nguyên Nhân dịp kỷ niệm 65 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2-9, cuối tháng 8 vừa qua, ông Vũ Trọng Kim, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam đã đi thăm và làm việc với Mặt trận Tổ quốc các tỉnh Tây Nguyên (KonTum, Gia Lai, Đắc Lắc, Đắc Nông). Làm việc với Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, sau khi nghe các báo cáo, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Vũ Trọng Kim đã khẳng định: Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên các tỉnh Tây Nguyên đã triển khai, thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp, thống nhất hành động năm 2010; công tác Mặt trận có nhiều chuyển biến; đặc biệt là việc quan tâm đến người nghèo, xây dựng nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo người dân tộc ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới; chú trọng vận động các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đóng góp ý kiến của nhân dân trong dịp tổ chức Đại hội Đảng các cấp, qua đó góp phần ổn định tình hình chính trị, củng cố niềm tin của nhân dân. Về trọng tâm công tác những tháng cuối năm, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký đề nghị Mặt trận Tổ quốc các cấp tập trung tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2010), 50 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (20-12-1960 - 20-12-2010); phát động tháng cao điểm “Vì người nghèo”, tổ chức Chương trình nối vòng tay lớn vào đêm ngày 31-12-2010; tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư vào ngày 18-11-2010. Đồng thời, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký cũng đã gợi ý, hướng dẫn Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc các địa phương tiến hành tổ chức tổng kết 15 năm CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và 10 năm CVĐ “Ngày vì người nghèo”. Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ tham mưu với Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị về tăng cường phối hợp với UBTƯ MTTQ Việt Nam đẩy mạnh CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; xây dựng Đề án nâng cao chất lượng hai cuộc vận động và bổ sung nội dung xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh vào nội dung CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Đối với CVĐ “Ngày vì người nghèo”, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký đề nghị các tỉnh nếu cấp lãnh đạo địa phương đồng ý, Mặt trận nên thành lập Quỹ “Vì người nghèo” và an sinh xã hội, trên cơ sở đó tham mưu ban hành quy chế, thành lập Ban Chỉ đạo với sự tham gia của cấp ủy, chính quyền, tạo điều kiện tốt hơn cho việc huy động các nguồn lực của toàn xã hội. Vũ Minh

Tin nóng

Tin mới