Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chủ trì họp về công tác chuẩn bị tổ chức 'Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam năm 2022'

Chiều 14.9, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã chủ trì cuộc họp với các cơ quan, đơn vị chuẩn bị tổ chức 'Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam năm 2022'.

Xuân Sơn

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/video-thoi-su-quoc-hoi/pho-chu-tich-quoc-hoi-nguyen-duc-hai-chu-tri-hop-ve-cong-tac-chuan-bi-to-chuc-dien-dan-kinh-te-xa-hoi-viet-nam-nam-2022-i300764/