Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Kiểm toán Nhà nước

Chiều 11.7, tại Hà Nội, Kiểm toán Nhà nước đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ và công tác Đảng 6 tháng cuối năm 2022.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tới dự.

Cùng dự có: Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Minh Tuấn; đại diện Thường trực các Ủy ban Pháp luật, Kinh tế và một số bộ, ngành.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và các đại biểu dự Hội nghị

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và các đại biểu dự Hội nghị

Với phương châm “Đoàn kết, kỷ cương, chất lượng và đạo đức công vụ”, sơ bộ kết quả kiểm toán đến ngày 30.6.2022, KTNN đã kiến nghị tăng thu, giảm chi ngân sách nhà nước 8.661 tỷ đồng, kiến nghị khác 14.857 tỷ đồng; hoàn thành công tác kiểm toán và phát hành báo cáo kiểm toán Chuyên đề Việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 gửi đại biểu Quốc hội bảo đảm tiến độ, chất lượng; cung cấp báo cáo và thông tin kịp thời cho các Đoàn giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tại Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội Khóa XV, Tổng KTNN đã trình bày Báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách năm 2020 và gửi đại biểu Quốc hội Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2021 với nhiều kết quả nổi bật, gửi ý kiến của KTNN về chủ trương đầu tư các dự án quan trọng quốc gia được Quốc hội và cử tri cả nước quan tâm, đánh giá cao…

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu

KTNN xác định một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm nay gồm: tổ chức rà soát và điều chỉnh các đầu mối, đơn vị được kiểm toán, thời gian và nhân lực Đoàn kiểm toán cho phù hợp với phương án kiểm toán tại Quyết định số 307/QĐ-KTNN ngày 17.3.2022. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán và các thành viên có liên quan trong Hội đồng thẩm định cấp Vụ khi thực hiện thẩm định xét duyệt dự thảo kế hoạch kiểm toán, báo cáo kiểm toán bảo đảm cơ sở pháp lý và chất lượng. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác khảo sát và thực hiện kế hoạch kiểm toán; xây dựng báo cáo công tác năm 2022 của Tổng Kiểm toán Nhà nước và báo cáo dự kiến Kế hoạch kiểm toán năm 2023 để gửi Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội Khóa XV…

Trong công tác Đảng, các cấp ủy đảng của KTNN đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và hoàn thành chính trị theo kế hoạch đề ra. Tiếp tục đổi mới công tác xây dựng kế hoạch kiểm toán, nâng cao chất lượng kiểm soát hoạt động kiểm toán. Qua đó, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng kiểm toán trong năm 2022. Công tác giáo dục, chính trị tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức viên chức trong toàn Đảng bộ được nâng cao; tình hình tư tưởng cán bộ, công chức, viên chức trong toàn Đảng bộ ngày càng ổn định…

Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Trên cơ sở kết quả đạt được, trong 6 tháng cuối năm, KTNN tiếp tục quán triệt, triển khai kịp thời các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, kiểm toán viên, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, liêm chính trong hoạt động công chức, công vụ; tập trung chỉ đạo cấp ủy các đơn vị thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chi bộ, cấp ủy, nhất là chi bộ tạm thời đối với đoàn kiểm toán…

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đánh giá cao những kết quả đạt được của KTNN trong 6 tháng đầu năm; cho rằng, những kết quả này đã tiếp tục khẳng định vị thế của KTNN trong bộ máy nhà nước, góp phần siết chặt kỷ cương, kỷ luật quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng. Báo cáo kiểm toán tiếp tục là nguồn thông tin tin cậy cho Quốc hội, HĐND các cấp trong phân tích, đánh giá tình hình kinh tế, xã hội, ngân sách để xây dựng chính sách, pháp luật và phục vụ hiệu quả cho hoạt động giám sát.

Chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong hoạt động, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, trong 6 tháng cuối năm, KTNN cần tập trung tạo chuyển biến, đáp ứng yêu cầu khôi phục kinh tế - xã hội, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, cân đối ngân sách nhà nước và quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực công. Tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương để hoàn thành toàn diện kế hoạch công tác đề ra. Đồng thời, tiếp tục bám sát chủ trương của Đảng, Nhà nước, Nghị quyết của Quốc hội, Đề án hoàn thiện tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Kiểm toán Nhà nước, đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và các đại biểu dự Hội nghị

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và các đại biểu dự Hội nghị

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị KTNN bám sát các yêu cầu về khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội và Nghị quyết của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai kế hoạch kiểm toán và các cuộc kiểm toán. Đẩy mạnh công tác phối hợp với các bộ, ngành, địa phương trong hoạt động kiểm toán để nâng cao chất lượng kiểm toán, chất lượng kết luận, kiến nghị kiểm toán, khắc phục triệt để trùng chéo với hoạt động thanh tra, kiểm tra. Tiếp tục xây dựng Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước, các tổ chức Đảng cơ sở trong sạch, vững mạnh; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ, hoạt động kiểm toán; xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân, đảng viên có hành vi vi phạm pháp luật, có biểu hiện sai trái, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Tin và ảnh: Trung Thành

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/thoi-su-quoc-hoi/pho-chu-tich-quoc-hoi-nguyen-duc-hai-du-hoi-nghi-trien-khai-nhiem-vu-6-thang-cuoi-nam-cua-kiem-toan-nha-nuoc-i295194/