PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN ĐỨC HẢI KIỂM TRA CÔNG TÁC CHUẨN BỊ BẦU CỬ TẠI YÊN BÁI

Gốc
Tiếp theo chương trình, ngày 15/4/2021, Đoàn Giám sát của Hội đồng bầu cử quốc gia do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải làm Trưởng đoàn đã trực tiếp kiểm tra và tiếp xúc với nhân dân, cử tri tại khu vực bỏ phiếu xã Minh Bảo, tỉnh Yên Bái

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và Đoàn công tác kiểm tra khu vực niêm yết danh sách cử tri tại xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái (Ảnh - TTXVN)

Nhà văn hóa thôn Thanh Thiên, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái là điểm đến đầu tiên trong buổi sáng ngày hôm nay (15/4) của Đoàn Giám sát công tác chuẩn bị bầu cử của Hội đồng bầu cử quốc gia. Cũng như 1.154 điểm bỏ phiếu trên toàn tỉnh Yên Bái, danh sách cử tri của điểm bỏ phiếu thôn Thanh Thiên đã được Ban bầu cử xã Minh Bảo lập và niêm yết công khai.

Ông Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Yên Bái báo cáo công tác chuẩn bị bầu cử (Ảnh - TTYXVN)

Báo cáo tiến độ triển khai công tác chuẩn bị bầu cử, Ủy ban bầu cử tỉnh Yên Bái cho biết trên toàn tỉnh Yên Bái có 599.523 cử tri. Tính đến ngày 14/3, tỉnh Yên Bái đã tiếp nhận 8.661 hồ sơ của người được giới thiệu ứng cử, trong đó 20 bộ hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội, 8.641 bộ hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, không có hồ sơ tự ứng cử. Yên bái hiện đang trong giai đoạn hiệp thương lần thứ ba. Trong đó, hội nghị hiệp thương cấp tỉnh, cấp huyện đã được hoàn tất. Hiệp thương cấp xã sẽ được tiến hành trong ngày 17/4. Ủy ban nhân dân tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác tiếp nhận, xử lý giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo.

Về công tác bầu cử, tính đến nay tỉnh chưa nhận được đơn thư tố cáo khiếu nại nào. Về hồ sơ người ứng cử, Ủy ban bầu cử tỉnh Yên Bái đã nhận và xử lý xong 01 đơn thư khiếu nại. Sau khi xác minh đơn thư có cơ sở, Ủy ban bầu cử đã không đưa vào danh sách chính thức ứng cử và địa phương đã có phương án nhân sự thay thế.

Quang cảnh buổi làm việc của Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử Quốc gia với tỉnh Yên Bái (Ảnh - TTYXVN)

Đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử tại tỉnh Yên Bái, các thành viên Đoàn giám sát cho rằng công tác bầu cử của tỉnh Yên Bái đã được lên lập kế hoạch chi tiết, tổ chức triển khai bài bản, hiệu quả. Các thành viên đề nghị tỉnh Yên Bái tiếp tục triển khai công tác bầu cử theo kế hoạch đề ra, đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử, gắn bầu cử với hoạt động thi đua yêu nước đồng thời quan tâm hơn nữa tới các vùng đồng bào dân tộc miền núi.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu kết luận buổi làm việc (Ảnh - TTYXVN)

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết: “Ngày hôm nay chúng ta đến với một xã nông thôn mới thể hiện bộ mặt của nông thôn mới, thể hiện từ phong cách làm việc, bộ máy cán bộ,…. bộ máy các cấp chính quyền đã vào cuộc … thực sự coi đây là nhiệm vụ trọng tâm. Với tinh thần chuẩn bị thật tốt, tôn trọng dân, quyền bầu cử của dân thể hiện từ việc niêm yết, lấy ý kiến cử tri… không có vấn đề phức tạp và giải quyết tất cả các vấn đề từ cơ sở. đó là điểm chúng ta thấy phấn khởi và thấy không khí bầu cử phấn khởi và tin tưởng cuộc bầu cử sẽ thành công tốt đẹp”./.

Thu Hương

Nguồn Quốc Hội https://quochoi.vn/cacvilanhdao/pages/hoat-dong.aspx?itemid=54578