Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tiếp Lãnh đạo Viện Konrad Adenauer tại Việt Nam

Sáng 26.4, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã tiếp Trưởng đại diện Viện Konrad Adenauer (KAS) của Cộng hòa Liên bang (CHLB) Đức tại Việt Nam Florian Constantin Feyerabend.

Tại cuộc tiếp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải vui mừng nhận thấy mối quan hệ giữa Việt Nam và CHLB Đức ngày càng đi vào thực chất và hiệu quả. Chúc mừng Trưởng đại diện KAS Florian Constantin Feyerabend nhận nhiệm vụ tại Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao sự phối hợp, hỗ trợ có hiệu quả của KAS đối với Ủy ban Tài chính - Ngân sách và các cơ quan của Quốc hội Việt Nam thời gian qua, nhất là trong việc tổ chức các Hội nghị, hội thảo tập huấn về kỹ năng thẩm tra, giám sát ngân sách nhà nước cho các đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các địa phương, góp phần nâng cao năng lực của đại biểu dân cử trong xây dựng, hoàn thiện pháp luật, nhất là trong lĩnh vực ngân sách.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tiếp Trưởng đại diện Viện Konrad Adenauer của CHLB Đức tại Việt Nam Florian Constantin Feyerabend

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tiếp Trưởng đại diện Viện Konrad Adenauer của CHLB Đức tại Việt Nam Florian Constantin Feyerabend

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, trong thời gian tới, Trưởng đại diện Florian Constantin Feyerabend sẽ tiếp tục quan tâm thúc đẩy tăng cường sự phối hợp với các cơ quan của Quốc hội và Quốc hội Việt Nam. Qua đó, góp phần củng cố và đưa mối quan hệ giữa Việt Nam và CHLB Đức ngày càng chặt chẽ, toàn diện hơn nữa.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tặng quà cho Trưởng đại diện Viện Konrad Adenauer của CHLB Đức tại Việt Nam Florian Constantin Feyerabend

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tặng quà cho Trưởng đại diện Viện Konrad Adenauer của CHLB Đức tại Việt Nam Florian Constantin Feyerabend

Trưởng đại diện Florian Constantin Feyerabend trân trọng cảm ơn Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã dành thời gian tiếp; cho biết, qua gợi mở của Phó Chủ tịch Quốc hội, thời gian tới KAS sẽ có thêm nhiều lĩnh vực để mở rộng hợp tác với các cơ quan của Quốc hội và Quốc hội Việt Nam. Trưởng đại diện Florian Constantin Feyerabend khẳng định, sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy hơn nữa các hoạt động trao đổi, hợp tác có hiệu quả giữa KAS với các cơ quan của Quốc hội và Quốc hội Việt Nam.

T. Thành

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/pho-chu-tich-quoc-hoi-nguyen-duc-hai-tiep-lanh-dao-vien-konrad-adenauer-tai-viet-nam-lyly0enian-82678