Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng: Kiểm tra công tác bầu cử tại Bà Rịa Vũng Tàu

Gốc
Vừa qua, bà Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng bầu cử Trung ương đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Sau hội nghị hiệp thương lần 2, Ủy ban bầu cử tỉnh đã thống nhất danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu là 10 người (không kể 2 người do Trung ương giới thiệu) và 79 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh. Tỉnh có 2 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII, 10 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh với 842 khu vực bỏ phiếu. Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đánh giá cao những kết quả đã đạt được của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trong công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp. Để cuộc bầu cử đạt kết quả cao, tỉnh cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nghĩa vụ của người công dân trong việc lựa chọn, bầu ra những người đủ đức, đủ tài, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân vào Quốc hội và HĐND các cấp. Vũ Hoàng

Tin nóng

Tin mới