Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã gặp mặt Đoàn đại biểu đại diện cho các nhà quản lý tiêu biểu ...

Chiều nay 24/10, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã gặp mặt Đoàn đại biểu đại diện cho các nhà quản lý tiêu biểu tham dự Hội nghị các nhà quản lý có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong thời kỳ đổi mới.

Pho Chu tich Quoc hoi Uong Chu Luu gap mat cac nha quan ly tieu bieu - Anh 1

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu (Ảnh: KT)

Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm, tạo điều kiện và đánh giá cao những đóng góp của các nhà khoa học, doanh nhân, doanh nghiệp trong công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước. Các đại biểu là các nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nhân... đến từ nhiều lĩnh vực ở các địa phương, tuy mỗi người ở một vị trí khác nhau, nhưng có điểm chung là có nhiều đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, nâng cao chất lượng cuộc sống, đảm bảo an sinh xã hội; đồng thời tích cực tham gia vào các hoạt động từ thiện, nhân đạo và tham gia xây dựng đời sống văn hóa trong cộng đồng. Phó Chủ tịch Quốc hội biểu dương các nhà khoa học đã có sự liên kết chặt chẽ với các nhà hoạt động thực tiễn, doanh nghiệp, doanh nhân để phát triển sản xuất, kinh doanh ngày càng hiệu quả hơn.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu bằng tâm huyết, kinh nghiệm, trí tuệ của mình sẽ đóng góp nhiều ý kiến chất lượng vào dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đây là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa to lớn, liên quan đến không chỉ con đường phát triển của đất nước trong những năm tới mà còn đến sự phát triển của từng lĩnh vực, trong đó có sự phát triển của khoa học, công nghệ, doanh nghiệp, doanh nhân...

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nêu rõ, trong công cuộc đổi mới và phát triển, đất nước đang đứng trước điểm ngoặt quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến sự phát triển của đất nước; hội nhập quốc tế sâu rộng đặt ra những thời cơ và thách thức mới, đặc biệt khi cộng đồng Kinh tế ASEAN hình thành, Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình dương có hiệu lực....

Trước những thời cơ đó, Phó Chủ tịch Quốc hội mong rằng các đại biểu có mặt tại buổi gặp mặt này có những đột phá trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất, góp phần đóng góp vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước..../.

PV/VOV- Trung tâm Tin Theo TTXVN