Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN DỰ HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM CỦA BAN CÔNG TÁC ĐẠI BIỂU

Ngày 15/7, tại Trụ sở các cơ quan của Quốc hội, Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

Dự hội nghị có Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh, đại diện Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thành viên Ban Công tác đại biểu, Vụ Công tác đại biểu, Văn phòng Quốc hội, Trung tâm bồi dưỡng đại biểu dân cử.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh cho biết, thực hiện chương trình công tác và quy chế làm việc, Ban Công tác đại biểu tổ chức hội nghị theo thông lệ nhằm báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, qua đó hướng tới sự thống nhất, đồng bộ trong triển khai công việc, đặc biệt về các giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Ban Công tác đại biểu dưới sự chỉ đạo sâu sát của Đảng Đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh

Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh

Trưởng Ban Công tác đại biểu cũng cho biết, trong 6 tháng đầu năm, với khối lượng công việc lớn, thời gian gấp rút, đặc điểm công tác có tính đặc thù, Ban Công tác đại biểu đã phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đổi mới trong công tác, có nhiều tiến bộ trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, đạt được một số kết quả đáng trân trọng. Để đạt được thành quả này, Ban Công tác đại biểu đã nhận được sự chỉ đạo sâu sát, đôn đốc thường xuyên của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, sự phối hợp tích cực, chặt chẽ, trách nhiệm của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Trong Phiên họp thứ 13 vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Công tác đại biểu, tạo cơ sở vững chắc cho Ban Công tác đại biểu thực hiện các nhiệm vụ quan trọng như tham mưu, giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác đại biểu, công tác tổ chức, cán bộ. Trưởng Ban Công tác đại biểu mong muốn tiếp tục được lắng nghe ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, sự góp ý, phối hợp tích cực từ phía Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để Ban Công tác đại biểu tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm, Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Tuấn Anh cho biết, trong 6 tháng vừa qua, Ban đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tham mưu, hoàn thành 07 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đặc biệt là xây dựng Chuyên đề số 11 “Về đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam” bảo cáo Bộ Chính trị; Tham mưu ban hành Nghị quyết số 15/2022/UBTVQH15 của UBTVQH ngày 23/02/2022 về “Quy định về việc sử dụng chuyên gia tham vấn Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội"; Xây dựng, ban hành các văn bản có liên quan phục vụ công tác xây dựng, rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ và triển khai xây dựng quy hoạch đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách nhiệm kỳ 2021- 2026 và 2026-2031 theo Kế hoạch đã được Đảng đoàn Quốc hội phê duyệt…

Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Tuấn Anh báo cáo

Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Tuấn Anh báo cáo

Về công tác nhân sự, Ban Công tác đại biểu đã chủ trì, tham mưu Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện quy trình bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa XV và phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Thanh Long, đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long. Thủ tục, quy trình được thực hiện bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, đúng chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật và đạt được sự đồng thuận cao. Đồng thời Ban cũng tham mưu kiện toàn 05 nhân sự tại các cơ quan của Quốc hội và cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, Trợ lý lãnh đạo Quốc hội. Tham mưu Đảng đoàn Quốc hội cho ý kiến đối với nhân sự giới thiệu tham gia lãnh đạo của 07 hội có tính chất đặc thù.

Về chế độ chính sách, công tác đào tạo, Ban Công tác đại biểu đã tham mưu việc khảo sát nhu cầu bồi dưỡng và ban hành 31 quyết định cử cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 1; tổng hợp danh sách tham dự lớp bồi dưỡng Quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính và chuyên viên cao cấp năm 2022….

Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Tuấn Anh nêu rõ, trong 6 tháng cuối năm, Ban Công tác đại biểu tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các nhiệm vụ được giao, đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như: tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị hoàn thiện 03 đề án và 03 dự thảo Nghị quyết đã được Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao; Nghiên cứu, rà soát Nghị quyết số 85/2014/QH13 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn; Triển khai chương trình công tác đối ngoại của Ban theo kế hoạch đã được phê duyệt vào tháng 9/2022; Chuẩn bị nội dung Kế hoạch trình Lãnh đạo Quốc hội về việc kỷ niệm 20 năm thành lập Ban Công tác đại biểu thuộc UBTVQH (17/3/2003 – 17/3/2023); Tiếp tục triển khai tổ chức các Hội nghị bồi dưỡng đại biểu dân cử theo khung chương trình và Kế hoạch đã được phê duyệt; Triển khai, thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên đã được giao bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, chu đáo, hiệu quả.

Tham gia thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đánh giá cao những kết quả Ban Công tác đại biểu đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, cho rằng đó là kết quả của nỗ lực, tinh thần đoàn kết cùng sự phối hợp chặt chẽ của các thành viên Ban Công tác đại biểu. Bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng Ban Công tác đại biểu đã chủ động để ra kế hoạch công tác năm 2022, tuy nhiên tiến độ, chất lượng công tác đề ra còn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, đặc biệt là công tác tổ chức các Hội nghị bồi dưỡng đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Các đại biểu cũng đề nghị Quốc hội phân công các cơ quan sớm rà soát, bổ sung hoàn thiện hệ thống pháp luật, nhất là các luật chuyên ngành bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, không chồng chéo và khắc phục những vướng mắc từ thực tiễn, tạo cơ sở pháp lý để thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ của hội đồng nhân dân, bảo đảm hiệu lực của hội đồng nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo tạo hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng kết quả Ban Công tác đại biểu đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022. Trong bối cảnh khối lượng công việc nhiều, nhiều việc đột xuất, phát sinh, nhiều nội dung khó, phức tạp, Ban Công tác đại biểu đã nỗ lực, cố gắng hoàn thành nhiều nhiệm vụ của Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao theo kế hoạch.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng lưu ý, bên cạnh kết quả đạt được, Ban Công tác đại biểu còn một số hạn chế như: tiến độ một số nội dung công việc triển khai chậm, chất lượng chưa đảm bảo, một số văn bản trình đến Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội vẫn phải sửa lại do lỗi kỹ thuật; công tác hướng dẫn chuyên môn đối với các địa phương về mảng Hội đồng nhân dân mặc dù đã có nhiều cố gắng song có lúc, có nơi chưa như kỳ vọng; công tác phối hợp giữa Ban và Văn phòng Quốc hội tuy đã được cải thiện nhưng còn mức độ.

Nhìn nhận một cách tổng thể những việc mà Ban Công tác đại biểu đã làm trong 6 tháng đầu năm, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao tập thể lãnh đạo Ban Công tác đại biểu và cá nhân đồng chí Trưởng Ban đã luôn nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, nêu cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Lãnh đạo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhiều nội dung có chất lượng.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị cụ thể hóa các nhiệm vụ, đầu công việc, gắn với mốc thời gian, sản phẩm tham mưu; đặc biệt luôn rà tiến độ, bám sát tiến độ để tham mưu, để hoàn thành tốt những nhiệm vụ đã đề ra, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

Cùng với đó, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Ban Công tác đại biểu với nhiều nhiệm vụ được bổ sung, phân định rõ ràng tránh chồng lấn với các cơ quan, đề nghị các đồng chí phối hợp với Ủy ban Pháp luật tiếp thu, chỉnh lý, xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hộ lần cuối lần cuối và để trình Chủ tịch ký ban hành trong tháng 7/2022 và có hiệu lực từ 01/9/2022.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh cảm ơn và tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, ý kiến đóng góp của các đại biểu. Nhấn mạnh công việc trong 6 tháng cuối năm còn nhiều, yêu cầu đặt ra cao, thời gian hoàn thành gấp rút, Trưởng Ban Công tác đại biểu khẳng định Ban sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ với chất lượng, hiệu quả cao hơn.

Trân trọng giới thiệu một số hình ảnh:

Toàn cảnh hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

Các đại biểu nghiên cứu tài liệu tại hội nghị

Các đại biểu nghiên cứu tài liệu tại hội nghị

Nhấn mạnh Ban Công tác đại biểu có nhiệm vụ lớn, khối lượng công việc cao với yêu cầu gấp rút, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh đánh giá cao Ban đã hoàn thành công việc đảm bảo thông suốt, chất lượng trong tình hình dịch bệnh

Nhấn mạnh Ban Công tác đại biểu có nhiệm vụ lớn, khối lượng công việc cao với yêu cầu gấp rút, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh đánh giá cao Ban đã hoàn thành công việc đảm bảo thông suốt, chất lượng trong tình hình dịch bệnh

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Phan Viết Lượng khẳng định công tác của Hội đồng nhân dân các cấp trong thời gian qua đang có chuyển biến tích cực, đồng thời đề nghị Ban tham mưu để đưa ra tiêu chí đặc thù để đánh giá hoạt động của cán bộ, hướng đến xem xét đúng về đóng góp chuyên môn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Phan Viết Lượng khẳng định công tác của Hội đồng nhân dân các cấp trong thời gian qua đang có chuyển biến tích cực, đồng thời đề nghị Ban tham mưu để đưa ra tiêu chí đặc thù để đánh giá hoạt động của cán bộ, hướng đến xem xét đúng về đóng góp chuyên môn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quàng Văn Hương đề xuất ý kiến nhằm tăng cường trao đổi thông tin, nâng cao hiệu quả phối hợp của Ban Công tác đại biểu với các Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quàng Văn Hương đề xuất ý kiến nhằm tăng cường trao đổi thông tin, nâng cao hiệu quả phối hợp của Ban Công tác đại biểu với các Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội

Các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến, đề xuất một số kiến nghị, giải pháp tăng cường hiệu quả hoạt động của Ban Công tác đại biểu trong thời gian tới

Các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến, đề xuất một số kiến nghị, giải pháp tăng cường hiệu quả hoạt động của Ban Công tác đại biểu trong thời gian tới

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị Ban Công tác đại biểu cụ thể hóa các nhiệm vụ, đầu công việc, gắn với mốc thời gian, sản phẩm tham mưu; hoàn thành tốt những nhiệm vụ đã đề ra, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị Ban Công tác đại biểu cụ thể hóa các nhiệm vụ, đầu công việc, gắn với mốc thời gian, sản phẩm tham mưu; hoàn thành tốt những nhiệm vụ đã đề ra, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh khẳng định Ban sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ với chất lượng, hiệu quả cao hơn

Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh khẳng định Ban sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ với chất lượng, hiệu quả cao hơn

Bùi Hùng - Nghĩa Đức