Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo khắc phục thiệt hại cho người dân bị nứt nhà

Gốc
Liên quan đến việc hàng trăm hộ bị nứt nhà vì dự án kênh nghìn tỷ ở xã Nguyệt Ấn, huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) do nhà thầu thi công tuyến kênh chính thuộc hợp phần kênh Bắc sông Chu – Nam sông Mã dự án hồ chứa nước Cửa Đạt mà Báo Tài nguyên và Môi trường phản ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo phải bồi thường thỏa đáng, khắc phục thiệt hại sớm trở về trạng thái ban đầu.

Theo Thông báo số 230/TB – UBND ngày 10/11/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa thì: Kênh Chính thuộc Hợp phần hệ thống kênh Bắc sông Chu – Nam sông Mã, tỉnh Thanh Hóa với chiều dài 16,276 km có nhiệm vụ cấp nước tưới cho 32.831 ha đất canh tác của vùng Bắc sông Chu – Nam sông Mã được Bộ NN&PTNN đầu tư cơ bản hoàn thành; còn lại gói thầu XD22 đang triển khai thi công được khoảng 75% khối lượng công việc. UBND tỉnh rất hoàn nghênh UBND huyện Ngọc Lặc, UBND các xã, nhân dân vùng dự án trong thời gian qua đã thực hiện tốt công tác bồi thường, GPMB để bàn giao cho nhà thầu, đảm bảo an ninh, an toàn trong quá trình thi công công trình và đánh giá cao trách nhiệm của các chủ đầu tư (Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 3, Sở NN&PTNN) trong việc tổ chức triển khai thực hiện dự án.

Lãnh đạo địa phương phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu để xảy ra thiệt hại, nhất là thiệt hại về người.

Trong quá trình thực hiện dự án vẫn còn tồn tại về tiến độ thi công gói thầu XD22 chậm nên đến nay hệ thống kênh Chính vẫn chưa đi vào vận hành đồng bộ, phát huy hiệu quả đầu tư. Nguyên nhân chủ yếu của việc gói thầu XD22 chậm tiến độ là do điều kiện địa hình, địa chất tuyến kênh đi qua rất phức tạp (gặp tầng đá rất dày) nên trong quá trình thi công kênh phải tiến hành nổ mìn phá đá làm ảnh hưởng đến tài sản, vật kiến trúc của nhân dân trong khu vực. Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 3 đã phải dừng triển khai thi công để thay đổi biện pháp thi công cho phù hợp.

Mặt khác, sự phối hợp giữa các chủ đầu tư, nhà thầu, các cơ quan chuyên môn của tỉnh và chính quyền địa phương để giải quyết các khó khăn trong thời gian qua chưa kịp thời, chưa đạt kết quả. Bên cạnh đó, cơn bão số 10 và mưa lũ lớn xảy ra càng làm ảnh hưởng lớn đến các công trình kiến trúc, một số hộ dân phải di chuyển đến nơi an toàn.

Ngay sau khi gói thầu hoàn thành sẽ tiến hành kiểm đếm và đền bù thỏa đáng cho người dân

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đức Quyền yêu cầu: Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 3 chỉ đạo nhà thầu tập trung các biện pháp đẩy nhanh tiến độ thi công gói thầu XD22 theo đúng giải pháp kỹ thuật đã được thống nhất, phê duyệt đảm bảo hoàn thành gói thầu chậm nhất đến ngày 31/12/2017. Việc ảnh hưởng, thiệt hại về tài sản, vật kiến trúc của các hộ dân đang diễn biến phức tạp và phát sinh thêm về số lượng hộ, mức độ nên thống nhất chủ trượng tạm dừng việc kiểm đếm, đánh giá thiệt hại. Sau khi gói thầu XD22 hoàn thành sẽ tiến hành đánh giá mức độ, phạm vi thiệt hại và bồi thường thỏa đáng đảm bảo người dân được bồi thường, khắc phục thiệt hại sớm trở về trạng thái ban đầu.

Thông báo chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc hàng trăm hộ dân bị ảnh hưởng của dự án kênh

Đồng thời, giao Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 3 phối hợp với các Sở NN&PTNN, Sở TN&MT, Sở Xây dựng, các nhà thầu, UBND huyện Ngọc Lặc, UBND xã Nguyệt Ấn, đại diện thôn và người dân bị thiệt hại tiến hành kiểm đếm, đánh giá thiệt hại sau khi gói thầu XD22 hoàn thành làm cơ sở bồi thường và được công khai đến từng hộ dân bị thiệt hại; nguồn kinh phí bồi thường thiệt hại do Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 3 chịu trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Bộ NN&PTNN.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu UBND xã Nguyệt Ấn, UBND huyện Ngọc Lặc thường xuyên theo dõi mức độ ảnh hưởng của quá trình thi công gói thầu XD22 đến các hộ dân, nếu không đảm bảo thì phải chỉ đạo di chuyển ngay các hộ đến nơi an toàn (các hộ được xem xét hỗ trợ kinh phí di chuyển cho đến khi có nhà ở theo quy định); chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu để xảy ra thiệt hại, nhất là thiệt hại về người.

Bài & ảnh: Anh Tú