Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước kiểm tra các công trình trọng điểm trên địa bàn TP. Long Xuyên

Sáng 24/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước dẫn đầu đoàn công tác tỉnh kiểm tra các công trình trọng điểm trên địa bàn TP. Long Xuyên.

TRUNG HIẾU

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/video/xem-video/pho-chu-tich-ubnd-tinh-an-giang-le-van-phuoc-kiem-tra-cac-cong-trinh-trong-diem-tren-dia-ban-tp-lon-3344.html