Phó Chủ tịch VUSTA được bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Công thương

Gốc
Tại phiên họp sáng 8/4, Quốc hội đã phê chuẩn bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Diên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (VUSTA) làm Bộ trưởng Bộ Công thương.

Ông Nguyễn Hồng Diên sinh ngày 16/3/1965; quê quán: xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Quản lý hành chính công, Cử nhân Lịch sử - Giáo dục học, Cử nhân Kế toán tổng hợp.

Về quá trình công tác: 6/1992 - 2/1996: Phó Bí thư Tỉnh đoàn Thái Bình khóa XII, Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh.

3/1996 - 12/2000: Tỉnh ủy viên, Bí thư tỉnh Đoàn; Trưởng ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn; Ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình.

12/2000 - 3/2003: Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh Thái Bình. Từ tháng 3/2003 - 2/2007: Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Vũ Thư, Thái Bình.

Từ tháng 2/2007 - 10/2010: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình. Từ tháng 10/2010 - 5/2011: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình khóa XVIII.

Từ tháng 6/2011 - 3/2015: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình khóa XVIII; Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2011-2016. Từ tháng 3/2015 - 9/2015: Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình khóa XVIII; Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.

Từ tháng 10/2015 - 01/2016: Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình khóa XIX; Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016. Từ tháng 01/2016 - 5/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII; Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình khóa XIX; Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.

Từ tháng 6/2016 - 4/2018: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII; Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình khóa XIX; Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2011-2016. Từ tháng 5/2018 - 7/2018: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII; Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình khóa XIX; Ủy viên Đảng ủy Quân khu 3; Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Thái Bình; Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình. Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Ủy viên Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội.

Từ tháng 8/2018 - 4/2020: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII; Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình khóa XIX; Ủy viên Đảng ủy Quân khu 3; Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Thái Bình; Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XVI.

Từ tháng 5/2020 đến nay: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII; Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Phó chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (kiêm nhiệm); Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Ủy viên Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội.

Ngày 24/12/2020: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ VIII (VUSTA), ông Nguyễn Hồng Diên được bầu vào đoàn chủ tịch và giữ chức Phó chủ tịch VUSTA.

Từ 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Từ 8/4/2021: Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công Thương với ông Nguyễn Hồng Diên.

Mời quý độc giả theo dõi video: Thủ tướng Phạm Minh Chính trình Quốc hội miễn nhiệm 12 bộ trưởng Tin Quốc hội mới nhất. Nguồn: Vietnamnet.

Hiểu Lam

Nguồn TT&CS https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/pho-chu-tich-vusta-duoc-bo-nhiem-bo-truong-bo-cong-thuong-1521269.html