Phó Cục trưởng Hải quan TP HCM sử dụng bằng không hợp pháp

Gốc
Ngày 16/8, tại Kỳ họp lần thứ 86, UBKT Thành ủy TP HCM đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Phạm Quốc Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Hải quan TPHCM với lý do sử dụng Giấy công nhận văn bằng Thạc sĩ không hợp pháp...

Ông Phạm Quốc Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Hải quan TPHCM

Cụ thể, theo thông báo của UBKT Thành ủy TPHCM nêu rõ: Đảng viên Phạm Quốc Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Hải quan TPHCM đã có khuyết điểm, vi phạm trong việc sử dụng Giấy công nhận văn bằng Thạc sĩ không hợp pháp khi thực hiện chế độ báo cáo, thống kê và quản lý hồ sơ công chức; đã được Tổng Cục Hải quan xử lý kỷ luật hành chính bằng hình thức Khiển trách theo Quyết định số 1716/QĐ-TCHQ, ngày 17/6/2019.

Căn cứ các quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Thành ủy TPHCM đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với ông Phạm Quốc Hùng.

Thế Đức

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cai-cach-tu-phap/phong-chong-tham-nhung/pho-cuc-truong-hai-quan-tp-hcm-su-dung-bang-khong-hop-phap- 74342.html