Chiều ngày 26.7, Bộ GD-ĐT đã công bố bảng thống kê và phổ điểm chi tiết với mức điểm từ 0,25đ cho các thí sinh đăng ký xét tuyển vào các trường CĐ, ĐH. Theo đó, môn Toán, Sử có số lượng thí sinh có điểm kém "như mưa".

Bảng phổ điểm các thí sinh đăng ký xét tuyển ĐH, CĐ được biểu diễn theo hình cột và thống kê với các mức lẻ là 0,25đ.

Năm nay, trong tổng số trên 670.000 bài thi môn Toán, nhưng có tới 5.649 thí sinh bị điểm dưới 1. Đây là môn thi có số lượng thí sinh đạt mức điểm 0 và dưới 1 nhiều nhất.

Môn Tiếng Anh có tới 429 số lượng thí sinh đạt điểm dưới 1 trong tổng số 551.904 bài thi.

Môn Lịch Sử có 385 số lượng thí sinh đạt điểm dưới mức 1.

Bên cạnh đó, môn Hóa Học có 130 số lượng thí sinh đạt điểm khả quan mức 10đ.

Thí sinh đã đăng ký lấy kết quả kỳ thi THPT quốc gia để tuyển sinh sẽ được các Hội đồng thi do trường đại học chủ trì cấp 4 Giấy chứng nhận kết quả thi.

Từ ngày 1.8, thí sinh bắt đầu đăng ký xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ.

Lao Động xin đăng tải chi tiết bảng tổng hợp mức điểm số từng môn và biểu đồ phổ điểm các môn thi của các thí sinh đăng ký xét tuyển ĐH, CĐ.

Bảng tổng hợp chi tiết kết quả số lượng điểm từng môn thi THPT quốc gia 2015.

Phổ điểm môn Toán của các thí sinh đăng ký xét tuyển CĐ, ĐH.

Phổ điểm môn Vật Lý của các thí sinh đăng ký xét tuyển CĐ, ĐH.

Phổ điểm môn Ngữ Văn của các thí sinh đăng ký xét tuyển CĐ, ĐH.

Phổ điểm môn Đại Lý của các thí sinh đăng ký xét tuyển CĐ, ĐH.

Phổ điểm môn Lịch Sử của các thí sinh đăng ký xét tuyển CĐ, ĐH.

Phổ điểm môn Sinh Học của các thí sinh đăng ký xét tuyển CĐ, ĐH.

Phổ điểm môn Hóa Học của các thí sinh đăng ký xét tuyển CĐ, ĐH.

Phổ điểm môn Tiếng Anh của các thí sinh đăng ký xét tuyển CĐ, ĐH.

Phổ điểm môn Tiếng Nga của các thí sinh đăng ký xét tuyển CĐ, ĐH.

Phổ điểm môn Tiếng Pháp của các thí sinh đăng ký xét tuyển CĐ, ĐH.

Phổ điểm môn Trung Quốc của các thí sinh đăng ký xét tuyển CĐ, ĐH.

Phổ điểm môn Tiếng Nhật của các thí sinh đăng ký xét tuyển CĐ, ĐH.

Phổ điểm môn Tiếng Đức của các thí sinh đăng ký xét tuyển CĐ, ĐH.