Phổ điểm chi tiết tốt nghiệp THPT 2015: Toán, Sử đứng “top” điểm liệt

Gốc
Theo số liệu Bộ Giáo dục và Đào tạo mới công bố, môn Toán và môn Lịch sử có số lượng điểm liệt nhiều nhất trong kỳ thi xét tuyển vào đại học, cao đẳng 2015.

Theo VNE, một vị chuyên gia nói "Phổ điểm giúp xã hội giám sát được chất lượng giáo dục, giúp học sinh biết được vị trí của mình, từ đó chọn được trường phù hợp để nộp hồ sơ xét tuyển. Tuy nhiên, với cách làm phổ điểm như thế này, khó mà đạt được hai mục tiêu trên"

Năm nay, trong tổng số trên 670.000 bài thi môn Toán, nhưng có tới 5.649 thí sinh bị điểm dưới 1. Đây là môn thi có số lượng thí sinh đạt mức điểm 0 và dưới 1 nhiều nhất.

Môn Tiếng Anh có tới 429 số lượng thí sinh đạt điểm dưới 1 trong tổng số 551.904 bài thi.

Môn Lịch Sử có 1.200 em bị điểm liệt, 385 thí sinh đạt điểm dưới mức 1.

Bên cạnh đó, môn Hóa Học có 130 số lượng thí sinh đạt điểm khả quan mức 10đ.

Bảng tổng hợp chi tiết kết quả số lượng điểm từng môn thi THPT quốc gia 2015. (Ảnh: Lao Động)

Dự kiến, trong ngày 27/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ đưa ra ngưỡng xét tuyển đầu vào cao đẳng, đại học năm 2015. Bên cạnh đó, Bộ có thể sớm đưa ra phổ điểm các khối thi cơ bản nhất. Phổ điểm này sẽ giúp thí sinh dễ dàng hơn nữa trong việc đưa ra quyết định của mình khi tham gia xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2015.

Từ ngày 1/8, thí sinh bắt đầu đăng ký xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng năm 2015.Thí sinh đã đăng ký lấy kết quả kỳ thi THPT quốc gia để tuyển sinh sẽ được các Hội đồng thi do trường đại học chủ trì cấp 4 Giấy chứng nhận kết quả thi, Người đi tin đưa tin.

Thí sinh chỉ được sử dụng Giấy chứng nhận kết quả thi dùng để xét tuyển nguyện vọng I để đăng ký vào 1 trường đại học, cao đẳng. Mỗi trường thí sinh được đăng ký tối đa 4 nguyện vọng vào các ngành xếp theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 4.

Trong thời hạn 20 ngày xét tuyển nguyện vọng I, nếu cần thí sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng đã đăng ký ở trường đó hoặc rút hồ sơ để đăng ký sang trường khác.

Thí sinh đã trúng tuyển nguyện vọng I không được đăng ký ở các đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung.

Nếu không trúng tuyển vào đại học, cao đẳng ở lần xét tuyển nguyện vọng I, thí sinh có thể dùng đồng thời 3 Giấy chứng nhận kết quả thi dùng cho xét tuyển nguyện vọng bổ sung để đăng ký tối đa vào 3 trường.

Trong mỗi trường, thí sinh được đăng ký tối đa 4 nguyện vọng vào các ngành xếp theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 4.Trong thời gian của từng đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung, thí sinh không được rút hồ sơ. Sau mỗi đợt xét tuyển, nếu không trúng tuyển, thí sinh mới được rút hồ sơ để đăng ký xét tuyển đợt tiếp theo.

Trang Phạm (tổng hợp)

Tin nóng

Tin mới