Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2021: Môn Lịch sử có điểm trung bình thấp nhất

Ngày 26.7, Bộ GD&ĐT đã công bố phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Theo đó, môn Giáo dục công dân có điểm trung bình cao nhất và môn Lịch sử có điểm trung bình thấp nhất.

Thí sinh TP.HCM trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT của 9 môn cho thấy: Môn Giáo dục công dân có điểm trung bình cao nhất (8,37); kế đến là môn Địa (6,96), Hóa (6,63), Toán (6,61), Lý (6,56), Văn (6,47), Tiếng Anh (5,84), Sinh (5,51) và Lịch sử (4,97).

Ở môn Toán, có 980.876 thí sinh tham gia thi, trong đó điểm trung bình là 6,61 điểm, điểm trung vị là 7,0 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7,8 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1 là 119 (chiếm tỷ lệ 0,01%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 170.802 (chiếm tỷ lệ 17,41%).

Môn Ngữ văn, có 978.027 thí sinh tham gia thi, trong đó điểm trung bình là 6,47 điểm, điểm trung vị là 6,5 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7,0 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1 là 172 (chiếm tỷ lệ 0.02%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 117.,915 (chiếm tỷ lệ 12,06%).

Có 346.404 thí sinh tham gia thi bài thi Vật lí trong đó điểm trung bình là 6,56 điểm, điểm trung vị là 6,75 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7,5 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1 là 25 (chiếm tỷ lệ 0,01%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 45.239 (chiếm tỷ lệ 13,06%).

Môn Hóa học, có 348.046 thí sinh tham gia thi, trong đó điểm trung bình là 6,63 điểm, điểm trung vị là 7,0 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7,75 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1 là 58 (chiếm tỷ lệ 0,02%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 56.756 (chiếm tỷ lệ 16,31%).

Môn Sinh học, có 342.604 thí sinh tham gia thi, trong đó điểm trung bình là 5,51 điểm, điểm trung vị là 5,5 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 5,25 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1 là 75 (chiếm tỷ lệ 0,02%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 118.260 (chiếm tỷ lệ 34,52%).

Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Lịch sử của cả nước năm 2021 cho thấy: Có 637.005 thí sinh tham gia thi bài thi Lịch sử trong đó điểm trung bình là 4,97 điểm, điểm trung vị là 4,75 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 4,0 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1 là 540 (chiếm tỷ lệ 0,08%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 331.429 (chiếm tỷ lệ 52,03%).

Môn Địa lí, có 631.137 thí sinh tham gia thi, trong đó điểm trung bình là 6,96 điểm, điểm trung vị là 7,0 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7,0 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1 là 118 (chiếm tỷ lệ 0,02%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 29.230 (chiếm tỷ lệ 4,63%).

Môn Giáo dục công dân, có 534.123 thí sinh tham gia thi, trong đó điểm trung bình là 8,37 điểm, điểm trung vị là 8,5 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 9,25 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1 là 29 (chiếm tỷ lệ 0,01%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 5.321 (chiếm tỷ lệ 1%).

Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh cho thấy: Có 866.993 thí sinh tham gia thi, trong đó điểm trung bình là 5,84 điểm, điểm trung vị là 5,6 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 4,0 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1 là 144 (chiếm tỷ lệ 0,02%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 349.175 (chiếm tỷ lệ 40,27 %).

T.TRANG

Nguồn Văn Hóa: http://baovanhoa.vn/%C4%91oi-song/giao-duc/artmid/583/articleid/43076/pho-diem-thi-tot-nghiep-thpt-2021-mon-lich-su-co-diem-trung-binh-thap-nhat