(CafeF) - Nhà kinh tế học hàng đầu Trung Quốc Lin Yifu có thể trở thành phó giám đốc cấp cao và trưởng bộ phận nghiên cứu kinh tế tại WB.