Từ ngày mai (22/7), Hà Nội thí điểm tổ chức giao thông 2 chiều trên phố Phùng Hưng

Từ ngày mai (22/7), Hà Nội thí điểm tổ chức giao thông 2 chiều trên phố Phùng Hưng

Hà Nội: Phương tiện được đi hai chiều trên phố Phùng Hưng từ ngày 22/7

Hà Nội: Phương tiện được đi hai chiều trên phố Phùng Hưng từ ngày 22/7

Hà Nội: Từ ngày 22/7, phương tiện đi hai chiều trên phố Phùng Hưng

Hà Nội: Từ ngày 22/7, phương tiện đi hai chiều trên phố Phùng Hưng

Thí điểm tổ chức giao thông hai chiều phố Phùng Hưng từ 22/7

Thí điểm tổ chức giao thông hai chiều phố Phùng Hưng từ 22/7

Thí điểm lưu thông hai chiều trên phố Phùng Hưng, Hà Nội từ 22/7

Thí điểm lưu thông hai chiều trên phố Phùng Hưng, Hà Nội từ 22/7

Tổ chức phương tiện lưu thông hai chiều trên đường Phùng Hưng

Tổ chức phương tiện lưu thông hai chiều trên đường Phùng Hưng

Phố Phùng Hưng được thí điểm trở thành đường hai chiều từ 22-7

Phố Phùng Hưng được thí điểm trở thành đường hai chiều từ 22-7

Phương tiện được đi hai chiều trên phố Phùng Hưng từ 22-7

Phương tiện được đi hai chiều trên phố Phùng Hưng từ 22-7

Hà Nội thí điểm cho phép xe chạy 2 chiều trên phố Quang Trung

Hà Nội thí điểm cho phép xe chạy 2 chiều trên phố Quang Trung

Lạ lẫm phố Quang Trung ngày đầu tổ chức lại giao thông

Lạ lẫm phố Quang Trung ngày đầu tổ chức lại giao thông

Phố Quang Trung- ngày đầu tổ chức thành lưu thông hai chiều

Phố Quang Trung- ngày đầu tổ chức thành lưu thông hai chiều

Từ hôm nay, các phương tiện được đi hai chiều trên phố Quang Trung

Từ hôm nay, các phương tiện được đi hai chiều trên phố Quang Trung

Phân luồng 2 chiều trên phố Quang Trung, Hà Nội

Phân luồng 2 chiều trên phố Quang Trung, Hà Nội

Hà Nội: Tổ chức lại giao thông đường Quang Trung

Hà Nội: Tổ chức lại giao thông đường Quang Trung

Từ 16/7 xe được đi 2 chiều trên đường Quang Trung

Từ 16/7 xe được đi 2 chiều trên đường Quang Trung

Hà Nội: Thí điểm lưu thông 2 chiều trên phố Phùng Hưng và Quang Trung

Hà Nội: Thí điểm lưu thông 2 chiều trên phố Phùng Hưng và Quang Trung

Hà Nội: Những tuyến phố nào sắp được lưu thông cả hai chiều

Hà Nội: Những tuyến phố nào sắp được lưu thông cả hai chiều

Hà Nội thí điểm cho xe lưu thông hai chiều trên phố Quang Trung, Phùng Hưng

Hà Nội thí điểm cho xe lưu thông hai chiều trên phố Quang Trung, Phùng Hưng