Phở sắn Quế Sơn – Quảng Nam

Gốc
Từ thời bao cấp, Quế Sơn đã từng “đổi sắn” để lấy đường giao thông (xây dựng tuyến đường ĐT 611 từ nguồn kinh phí do xuất khẩu sắn khô). Đến những năm gần đây, cây sắn càng được khuyến khích phát triển để cung ứng nguồn nguyên liệu cho Nhà máy Chế biến tinh bột sắn xuất khẩu Quảng Nam (đặt tại Quế Cường - Quế Sơn).

Tin nóng

Tin mới