Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng vừa chỉ đạo Bộ Tài chính cân nhắc phương án điều chỉnh thuế nhập khẩu mặt hàng sữa trên cơ sở khuyến khích phát triển chăn nuôi, giữ ổn định giá cả thị trường.