Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Phó Thủ tướng chỉ đạo Bệnh viện K và Bệnh viện Bạch Mai tiếp tục tự chủ theo Nghị quyết 33

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa có ý kiến chỉ đạo về kiến nghị của Bộ Y tế xung quanh việc dừng thí điểm cơ chế tự chủ tại Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện K theo Nghị quyết số 33.

Bệnh viện Bạch Mai xin dừng thí điểm tự chủ toàn diện mà chuyển sang tự chủ một phần

Bệnh viện Bạch Mai xin dừng thí điểm tự chủ toàn diện mà chuyển sang tự chủ một phần

Văn phòng Chính phủ vừa trả lời về kết quả thực hiện thí điểm tự chủ bệnh viện theo Nghị quyết số 33, gửi Bộ Y tế.

Trước đó, ngày 19-5-2019, Chính phủ ban hành Nghị Quyết số 33 phê duyệt đề án thí điểm tự chủ toàn diện đối với các bệnh viện: Bạch Mai, K, Việt Đức và Chợ Rẫy. Tuy nhiên, sau thời gian thí điểm, 2 bệnh viện triển khai thực hiện là Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện K đều xin dừng tự chủ toàn diện do nhiều nguyên nhân.

Ngày 14-10, sau 2 năm thực hiện thí điểm tự chủ của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện K theo Nghị quyết số 33, Bộ Y tế đã có báo cáo về việc thực hiện thí điểm tự chủ của 2 bệnh viện này.

Trong đó, Bộ Y tế kiến nghị dừng thí điểm cơ chế tự chủ theo nghị quyết số 33 tại Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện K. Hai bệnh viện sẽ chuyển sang thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 60 ngày 21-6-2021 của Chính phủ và các nghị định của Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ cho biết, xét đề nghị của Bộ Y tế về báo cáo kết quả thực hiện thí điểm tự chủ Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện K, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đề nghị tiếp tục thực hiện tự chủ sau thời gian thí điểm theo quyết nghị của Chính phủ tại Nghị quyết số 33.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng nêu rõ để có căn cứ đề xuất, bổ sung nội dung quy định về tự chủ bệnh viện công lập trong dự thảo Luật Khám chữa bệnh, chữa bệnh; đồng thời yêu cầu Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan tổng kết đánh giá đầy đủ, toàn diện việc thực hiện Nghị quyết số 33.

Chính phủ cũng yêu cầu báo cáo rõ nguyên nhân chưa thực hiện thí điểm tự chủ của Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Chợ Rẫy và làm rõ bài học kinh nghiệm.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Y tế chỉ rõ tồn tại, hạn chế, vướng mắc cần phải khắc phục, điều chỉnh.

Đồng thời, nêu rõ nguyên nhân trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân đối với các tồn tại, hạn chế và đề xuất, kiến nghị cụ thể các cơ chế, chính sách cần tiếp tục sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện cơ chế tự chủ các bệnh viện công lập.

Duy Tiến