Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Hàn Quốc, ngày 9/10, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã dẫn đầu đoàn công tác tới thăm Viện Giáo dục và Phát triển Hàn Quốc (KEDI) và Viện Nghiên cứu phát triển về năng lực lao động Hàn Quốc (KRIVET) ở thủ đô Seoul.