Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tiếp Quốc vụ khanh Đức

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tin tưởng việc kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn châu Âu được thực hiện tốt sẽ đẩy mạnh công tác chế biến cũng như tạo thuận lợi trong việc tăng sản lượng nông nghiệp chế biến xuất khẩu của Việt Nam.

Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/244416/Default.aspx