Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao phong trào yêu nước của các cấp, ngành đoàn thể nhân dân tỉnh Cà Mau trong 5 năm qua.

Sáng 24/10, tại Cà Mau diễn ra Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Cà Mau lần thứ V, giai đoạn 2011-2015 và phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020. Ủy viên Bộ Chính trị - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu tại đại hội.

Đánh giá cao phong trào thi đua, yêu nước của các cấp, các ngành, đoàn thể và nhân dân tỉnh Cà Mau trong 5 năm qua, đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, Cà Mau là địa phương, căn cứ và trận địa vững chắc của cách mạng miền Nam, nơi đóng quân của lực lượng vũ trang Tây Nam Bộ, nơi đóng quân của những người con miền Nam trước khi tập kết ra miền Bắc năm 1954, là mảnh đất cực Nam thiêng liêng của Tổ quốc.

Sau khi thống nhất đất nước, tỉnh đã thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển KT-XH, quốc phòng an ninh; xây dựng hệ thống chính trị, bảo đảm an sinh xã hội.

Phó Thủ tướng đề nghị, tỉnh cần tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về công tác thi đua; đề cao vai trò của cấp ủy trong chỉ đạo phong trào thi đua; phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị, bám sát nhiệm vụ, thiết thực đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, đồng thời tìm tòi các điển hình nhân tố mới từ các phong trào thi đua để nhân rộng. Đặc biệt, không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, bảo đảm chính xác, kịp thời, công tâm, khách quan, tuyên truyền thật tốt các điển hình tiên tiến để nhân dân học hỏi và làm theo.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Lao động và Cờ thi đua của Chính phủ cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 5 năm qua./.

Văn Hiếu/VOV-Trung tâm Tin