NDĐT- Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định kiện toàn các thành viên Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia.

Theo đó, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm Chủ tịch Ủy ban; Bộ trưởng Giao thông vận tải Đinh La Thăng làm Phó Chủ tịch thường trực, Trung tướng, Thứ trưởng Công an Phạm Quý Ngọ và Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Hoàng Hiệp là hai Phó Chủ tịch chuyên trách.

Thủ tướng cũng phê duyệt danh sách 12 ủy viên Ủy ban gồm lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan. Ủy ban ATGT Quốc gia là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng chỉ đạo và giúp Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện các chiến lược, đề án quốc gia về bảo đảm trật tự ATGT và các giải pháp liên ngành nhằm bảo đảm trật tự ATGT trong phạm vi cả nước.

Ủy ban còn có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất Thủ tướng các kế hoạch tổ chức thực hiện các chiến lược, đề án quốc gia, các giải pháp phối hợp liên ngành để phát huy tính hiệu quả, đồng bộ trong công tác bảo đảm trật tự ATGT...