Chiều 1/3, thăm và làm việc tại Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đánh giá cao những nỗ lực của Liên đoàn Luật sư Việt Nam và các luật sư đã vượt qua những khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó; đóng góp tích cực vào công cuộc bảo vệ tính nghiêm minh của pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước và công dân.

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng nhấn mạnh: Trong thời gian qua, thông qua các hoạt động nghề nghiệp của mình, các luật sư đã góp phần vào những thành tựu chung của đất nước trong việc ổn định trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an ninh chính trị và phát triển kinh tế- xã hội của đất nước. Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng khẳng định, Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Liên đoàn Luật sư với tư cách là một tổ chức nghề nghiệp mang tính đặc thù. Các Luật sư cần xác định tinh thần tự lực vươn lên, rèn luyện nâng cao trình độ và đạo đức nghề nghiệp, là yếu tố cơ bản để phát triển và củng cố vai trò Luật sư trong đời sống xã hội. Các luật sư cần khẳng định vai trò, vị trí của mình qua các hoạt động tư pháp, các diễn đàn liên quan đến pháp luật để tiếng nói của các thành viên Liên đoàn Luật sư Việt Nam luôn chính xác vì sự công tâm của pháp luật. Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam Lê Thúc Anh khẳng định: Qua 9 tháng hoạt động kể từ ngày thành lập, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã cơ bản hoàn thiện cơ cấu bộ máy làm việc tại các tỉnh, thành phố và bước đầu đã đi vào hoạt động đảm bảo đúng định hướng của Đảng, Nhà nước và pháp luật trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các luật sư. Trong thời gian tới, Liên đoàn đẩy mạnh hoạt động đưa Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” vào hoạt động nghề nghiệp của các luật sư, coi đây là nền tảng đạo đức nghề nghiệp của người luật sư Việt Nam trong thời kỳ hội nhập. Thay mặt Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Luật sư Lê Thúc Anh cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Đảng, Nhà nước đối với hoạt động của Liên đoàn Luật sư và đề nghị Chính phủ có những chính sách hỗ trợ cho Liên đoàn phát triển vai trò của mình trong đời sống pháp luật xã hội, trước mắt là hỗ trợ nâng cấp cơ sở vật chất cho Liên đoàn và Đoàn Luật sư các tỉnh, hỗ trợ tạo điều kiện cho công tác đào tạo, nâng cao chất lượng luật sư.../.