Phó Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị giải quyết việc bán nhà cho người dân theo Nghị định 61/CP

Gốc
Về vụ việc này, báo Nhà báo và Công luận đã phản ánh qua các bài viết : “Người dân muốn mua nhà theo Nghị định 61/CP – Trung ương nói được tỉnh nói không” (23/4/2017);

“Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu giải quyết đúng quy định của pháp luật” (27/6/2017).

Tuy nhiên, ngày 22/3/2017, UBND tỉnh Quảng Trị có văn bản số 44/BC-UBND báo cáo Thủ tướng, vẫn giữ nguyên quan điểm không bán ngôi nhà 25 Phan Bội Châu, TP. Đông Hà cho bà Nguyễn Thị Duyên.

Ngày 1/6/2017, thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Trị về việc xử lý đối với công trình có dấu hiệu nguy hiểm, không an toàn, ông Phạm Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP. Đông Hà yêu cầu bà Duyên di chuyển người và tài sản ra khỏi ngôi nhà số 25 đường Phan Bội Châu, TP. Đông Hà và trả lại ngôi nhà trên cho UBND TP. Đông Hà trước ngày 15/6/2017. Nếu quá thời gian nói trên bà Duyên không chấp hành, UBND thành phố sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Bà Duyên nhận thấy những việc làm của chính quyền sở tại không đúng với quy định của pháp luật nên tiếp tục viết đơn cầu cứu gửi Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị giải quyết việc bán nhà cho người dân theo Nghị định 61/CP - Ảnh 1

Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực (Ảnh: Cái Văn Long)

Ngày 10/8/2017, xét báo cáo của UBND tỉnh Quảng Trị tại Văn bản số 44/KL-TTCP ngày 22/3/2017 và ý kiến của Thanh tra Chính Phủ tại Văn bản số 1318/TTCP- C.II ngày 31/5/2017, ý kiến của Bộ Xây dựng tại Văn bản số 873/BXD-QLN ngày 19/4/2017 về việc giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Duyên xin mua căn nhà 25 Phan Bội Châu, TP. Đông Hà theo Nghị định 61/CP của Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo:

Theo quy định tại các điều 62, 63, 81 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều Luật Nhà ở thì bà Nguyễn Thị Duyên thuộc đối tượng được mua căn nhà 25 Phan Bội Châu, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị và không cần thiết phải kiểm định chất lượng để quyết định việc bán hay không bán vì căn nhà nêu trên là căn nhà riêng lẻ. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị giải quyết theo hướng bán căn nhà nói trên cho bà Duyên.

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị và các ban, ngành liên quan phải thực hiện ngay.

Cái Văn Long

Tin nóng

Tin mới