CEO James Cayne của Bear Stearns không lâu nữa sẽ rời “ghế cao” vì tình trạng làm ăn "bết bát" của tập đoàn tài chính này thời gian qua...