Phối hợp chăm sóc sức khỏe đoàn viên

Gốc
Công đoàn Y tế Việt Nam vừa ký kết phối hợp hoạt động với Cục Y tế dự phòng (giai đoạn 2019-2021).

Theo nội dung ký kết, hai bên phối hợp tham gia tư vấn, phản biện các vấn đề liên quan đến chế độ chính sách cho người lao động (NLĐ) ngành y tế; tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, các quy định, quy chế và chế độ, chính sách về lĩnh vực y tế dự phòng có liên quan đến đoàn viên và NLĐ; phát động phong trào tập thể dục cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và NLĐ.

Đại diện 2 đơn vị tại buổi ký kết phối hợp hoạt động

Ngoài ra, hai bên còn tổ chức tập huấn, hội thảo, hội nghị khoa học đào tạo, các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ ngành y tế, bao gồm phòng chống bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm; sử dụng vắc-xin, tiêm chủng; xét nghiệm thuộc lĩnh vực y tế dự phòng, an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm; dinh dưỡng cộng đồng...