Phối hợp chỉ đạo đại hội, hội nghị trong CNVC-LĐ

Gốc
Chiều 27.5, UBNDTP và LĐLĐ TP.Hà Nội đã tổ chức Hội nghị đánh giá công tác phối hợp chỉ đạo ĐHCNVC, hội nghị CBCC, hội nghị NLĐ năm 2010.

Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Đặng Quang Điều; Chủ tịch LĐLĐ TP.Hà Nội Trần Văn Thực. Năm 2010, số lượng và chất lượng ĐHCNVC, hội nghị CBCC, hội nghị NLĐ tiếp tục được nâng cao. Tính đến 30.4, toàn TP đã có 88,76% số đơn vị tổ chức ĐHCNVC, hội nghị CBCC, hội nghị NLĐ, trong đó theo tỉ lệ là 91,56%, 99,17% và 61,91%. Đáng chú ý, hội nghị NLĐ tại các Cty CP, TNHH có những chuyển biến tích cực, số lượng và chất lượng ngày càng cao... Tuy nhiên, có lúc, có nơi sự phối hợp giữa chính quyền và tổ chức CĐ chưa thực sự chặt chẽ, kịp thời; công tác tuyên truyền còn rập khuôn, thiếu sáng tạo... Thời gian tới, UBND và LĐLĐ TP sẽ chỉ đạo chính quyền và CĐ các cấp tập trung thực hiện tốt 5 nội dung, trong đó nâng cao chất lượng và số lượng các đơn vị tổ chức ĐH, hội nghị bằng nhiều biện pháp cụ thể, thiết thực và đẩy mạnh thành lập CĐCS, nhất là tại khu vực DN ngoài nhà nước (chú trọng các DN có vốn đầu tư nước ngoài). Tại hội nghị, UBNDTP đã tặng bằng khen cho 7 tập thể và LĐLĐTP tặng bằng khen cho 10 tập thể có thành tích trong chỉ đạo, tổ chức ĐHCNVC, hội nghị CBCC, hội nghị NLĐ.

Tin nóng

Tin mới