Phối hợp giám sát, phản biện xã hội về chính sách tiền tệ

Gốc
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ngân hàng Nhà nước sẽ phối hợp triển khai các hoạt động giám sát và phản biện xã hội trong lĩnh vực tiền tệ.

Lãnh đạo hai bên ký kết. (Nguồn: Ngân hàng Nhà nước).

Đó là nội dung chính của chương trình hợp tác vừa được hai bên ký kết chiều nay, 5/3, tại Hà Nội.

Cụ thể, hai bên sẽ cùng hợp tác trong việc: Góp ý vào các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng; nghiên cứu, đề xuất việc phối hợp tổ chức giám sát thực hiện các chủ trương, chính sách về lĩnh vực tiền tệ và hoạt động của hệ thống ngân hàng.

Mặt khác, hai bên cũng phối hợp triển khai các hoạt động tuyên truyền như: Kết quả hoạt động của hệ thống Ngân hàng và những đóng góp thực tế cho phát triển kinh tế-xã hội đất nước; định hướng, chiến lược phát triển của ngành Ngân hàng; những vấn đề liên quan tới quyền, lợi ích của nhân dân; trao đổi, cung cấp thông tin và phản ánh tình hình dư luận của nhân dân, xã hội về lĩnh vực tiền tệ và hoạt động của hệ thống ngân hàng, ở cả cấp trung ương và địa phương.

Ngoài ra, hai bên còn phối hợp vận động các tổ chức tín dụng triển khai thực hiện các chính sách xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới của Chính phủ trong phạm vi nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định, việc hợp tác giữa hai cơ quan góp phần tạo điều kiện để thông tin về chính sách, định hướng của Đảng, Nhà nước cũng như chính sách tiền tệ đến với người dân một cách kịp thời. Hợp tác này là một tín hiệu tốt cho năm 2014 đối với cả hai đơn vị./.

Tin nóng

Tin mới