Phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin

Gốc
QĐND - Từ đầu năm 2011 đến nay, Cục Chính trị Quân khu 3 đã phối hợp chặt chẽ với ban tuyên giáo 9 tỉnh ủy, thành ủy trên địa bàn, triển khai tổ chức có hiệu quả công tác tuyên truyền cổ động nói chung, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin nói riêng. Theo đó, Cục Chính trị đã chỉ đạo tuyên truyền 3.086 tin, bài đăng tải trên các đài, báo, tạp chí của Trung ương và địa phương. Nội dung tập trung tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nghị định của Chính phủ về công tác quốc phòng - an ninh; kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2011...; qua đó, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, xây dựng đạo đức xã hội cho mọi đối tượng; đồng thời, cổ vũ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong năm 2011 và các năm tiếp theo.

Tấn Tuân

Tin nóng

Tin mới