Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Phối hợp nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số

Ngày 29-7, tại TP Hồ Chí Minh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh và Ban Dân tộc TP Hồ Chí Minh ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2022–2025, nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của hai đơn vị góp phần phát triển kinh tế-xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số thành phố.

 Các đại biểu hai cơ quan tại lễ ký kết Chương trình phối hợp.

Các đại biểu hai cơ quan tại lễ ký kết Chương trình phối hợp.

Theo đó, hai cơ quan sẽ tăng cường phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền giúp đồng bào các dân tộc nhận thức sâu sắc hơn quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác dân tộc; củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Hai cơ quan cũng sẽ phối hợp triển khai tổ chức thực hiện công tác phát triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo bền vững trong đồng bào dân tộc thiểu số, vận động đồng bào các dân tộc đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội dân tộc thiểu số.

Bên cạnh đó, hai cơ quan sẽ phối hợp tăng cường hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, khảo sát tình hình thực tế, đánh giá việc triển khai thực hiện các nội dung chương trình, dự án liên quan đến đồng bào dân tộc và chính sách dân tộc, nhất là đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030…

Trong 6 tháng đầu năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố và các tổ chức thành viên đã phối hợp cùng Ban Dân tộc Thành phố, các cơ quan, đơn vị chức năng, chính quyền địa phương tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn; thực hiện tốt chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần nâng cao đời sống dân trí, chất lượng cuộc sống cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn thành phố.

Tin, ảnh:XUÂN DUY

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/phoi-hop-nang-cao-doi-song-vat-chat-tinh-than-cua-dong-bao-dan-toc-thieu-so-701305