Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Phối hợp phòng, chống và cai nghiện ma túy giữa Việt Nam và Cam-pu-chia

Gốc

QĐND Online - Ngày 7-10, tại TP. Hồ Chí Minh, đánh giá tại cuộc gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, bàn các biện pháp hợp tác phòng, chống; quản lý, hỗ trợ, giúp đỡ người cai nghiện ma túy giữa Ủy ban Quốc gia phòng, chống ma túy hai nước Việt Nam và Cam-pu-chia...

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.quocphong.tinqpan.44316.qdnd