Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Phối hợp thông tin, hỗ trợ thủ tục mua, thuê, thuê mua nhà dự án nhà ở xã hội

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị, địa phương tăng cường phối hợp trong việc cung cấp thông tin, hỗ trợ triển khai các thủ tục mua, thuê, thuê mua nhà dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh.

Để bảo đảm thuận lợi cho việc tiếp cận thông tin, triển khai nhanh các thủ tục thuê, thuê mua và mua nhà ở xã hội của công nhân, người lao động và các đối tượng liên quan theo quy định, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng tăng cường hướng dẫn các quy định về đối tượng, điều kiện được hưởng chính sách về nhà ở xã hội, các trình tự thủ tục, hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội gửi LĐLĐ tỉnh, Ban Quản lý các KCN tỉnh, Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, UBND cấp huyện nơi có dự án nhà ở xã hội để phổ biến rộng rãi tới các doanh nghiệp, công nhân, người lao động và các đối tượng được hưởng chính sách về nhà ở xã hội để triển khai các thủ tục thực hiện mua, bán, cho thuê, thuê mua.

Chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan xét duyệt đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội bảo đảm theo quy định của pháp luật; tiếp tục duy trì tốt việc hỗ trợ qua đường dây nóng của sở; định kỳ báo cáo tình hình phối hợp thực hiện các công việc, nếu cơ quan nào không thực nghiêm túc, không phối hợp kịp thời hoặc không bảo đảm quy định, tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh phê bình thủ trưởng cơ quan đó theo quy định.

Chủ đầu tư các dự án nhà ở xã hội thực hiện công khai các thông tin liên quan đến dự án tại địa điểm thực hiện dự án đồng thời cung cấp thông tin đến LĐLĐ tỉnh, Ban Quản lý các KCN tỉnh, UBND cấp huyện nơi có dự án (các thông tin của dự án gồm: Tên dự án; địa điểm thực hiện dự án; quy mô xây dựng; đối tượng được mua, thuê nhà ở xã hội; hướng dẫn thiết lập hồ sơ đăng ký; giá bán tạm tính; địa chỉ và số điện thoại liên lạc để liên hệ việc mua, bán; cam kết của Chủ đầu tư trong việc tiếp nhận các hồ sơ đăng ký hợp lệ và không thu khoản phí dịch vụ nào trái quy định); lập ít nhất 1 điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê nhà ở xã hội tại địa điểm thực hiện dự án, cử cán bộ tiếp nhận hồ sơ trực tiếp từ người đăng ký mua, thuê nhà ở thường xuyên, liên tục.

Tăng cường cung cấp thông tin, hỗ trợ triển khai các thủ tục mua, thuê, thuê mua nhà dự án nhà ở xã hội. Ảnh minh họa.

Tăng cường cung cấp thông tin, hỗ trợ triển khai các thủ tục mua, thuê, thuê mua nhà dự án nhà ở xã hội. Ảnh minh họa.

LĐLĐ tỉnh, Ban Quản lý các KCN tỉnh triển khai phổ biến rộng rãi tới các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong các khu, cụm công nghiệp xung quanh dự án nhà ở xã hội đang triển khai để công nhân, người lao động nắm bắt rõ về thông tin dự án, trình tự thủ tục, hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội, các chính sách hỗ trợ, ưu đãi có liên quan và thực hiện hỗ trợ các đối tượng đủ điều kiện có nhu cầu đăng ký mua, thuê nhà ở.

Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện phối hợp kiểm tra thông tin về nhà ở đất ở của đối tượng đăng ký mua, thuê nhà ở và có văn bản phúc đáp bảo đảm nội dung, thời gian theo đề nghị của Sở Xây dựng.

UBND các huyện, thành phố nơi có dự án nhà ở xã hội dành cho công nhân chỉ đạo cơ quan chuyên môn biên tập thành bản tin để tuyên truyền trên các phương tiện thông tin truyền thông của cấp huyện, cung cấp tới UBND cấp xã để tổ chức phát thanh trên đài phát thanh của xã vào khung giờ phù hợp; tiếp tục duy trì tốt việc hỗ trợ qua đường dây nóng.

Thực hiện phối hợp nghiêm túc trong việc kiểm tra thông tin về nhà ở đất ở của đối tượng đăng ký mua, thuê nhà ở và có văn bản phúc đáp bảo đảm nội dung, thời gian theo đề nghị của Sở Xây dựng; nếu để chậm trễ vì lý do chủ quan, Chủ tịch UBND huyện chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh. Thường xuyên theo dõi tình hình triển khai các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn để kịp thời xử lý hoặc đề xuất xử lý các khó khăn, vướng mắc, các công việc chủ đầu tư chưa triển khai bảo đảm quy định.

Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thực hiện các phóng sự, bài viết về các dự án nhà ở xã hội để tuyên truyền giúp người dân, công nhân và các cá nhân, tổ chức liên quan biết, hiểu đúng các chủ trương của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về phát triển xã hội trên địa bàn tỉnh, về mục tiêu, đối tượng phục vụ của từng dự án; thông tin về các dự án và quy định, chính sách liên quan đến việc mua, thuê mua của nhà nước.

Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh phối hợp với Chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội tăng cường công tác hướng dẫn về trình tự thủ tục, hồ sơ đăng ký vay vốn để mua, thuê nhà ở xã hội khi người mua, thuê nhà ở có nhu cầu.

TS