GD&TĐ - Ngày 18/1, Sở GD&ĐT Phú Yên có văn bản gửi các đơn vị trực thuộc, phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố về việc phối hợp tổ chức điều tra dự báo nhu cầu người học giai đoạn 2017 - 2027.

Phoi hop to chuc dieu tra du bao nhu cau nguoi hoc giai doan 2017 - 2027 - Anh 1

Theo văn bản này, Sở GD&ĐT phối hợp tổ chức điều tra dự báo nhu cầu người học từ cấp học mầm non đến THPT trong 10 năm tới 2017 - 2027. Điều này nhằm đánh giá đúng nhu cầu học tập trên thực tế, là cơ sở để Bộ GD&ĐT, các trường đại học sư phạm có những điều chỉnh phù hợp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng giáo viên.

Đối tượng khảo sát: Các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT (các trường có học sinh khối THPT mới tham gia khảo sát); các trường mầm non, tiểu học, THCS trực thuộc các phòng GD&ĐT. Các phòng GD&ĐT có trách nhiệm tổng hợp dữ liệu và báo cáo về Sở GD&ĐT.

Thời gian khảo sát từ ngày 18/1/2017 đến 8/2/2017.

Sở GD&ĐT đề nghị các đơn vị trực thuộc, các phòng GD&ĐT triển khai cho các đơn vị trực thuộc thực hiện khảo sát, tạo điều kiện giúp đỡ cho Trường ĐHSP TP Hồ Chí Minh hoàn thành nhiệm vụ.