Phối hợp tuyên truyền về giai cấp công nhân Việt Nam

Gốc
ND - Sáng 15-10, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn lao động (LĐLĐ), Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức sơ kết hai năm phối hợp tuyên truyền về phong trào CNVC-LĐ và hoạt động công đoàn (2007-2009); ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2009-2013.

Sau hai năm thực hiện chương trình phối hợp, các nội dung chuyên mục đã kịp thời phản ánh những đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động của các cấp công đoàn, các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, các điển hình tiên tiến trong CNVC-LĐ và đặc biệt là các thông tin về lao động, việc làm, định hướng nghề nghiệp, giới thiệu những điển hình tiên tiến của tập thể, cá nhân trong phong trào thi đua yêu nước, khắc phục khó khăn, lao động sáng tạo, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, thể hiện vai trò của giai cấp công nhân trong công cuộc đổi mới và sự nghiệp CNH, HĐH. Đồng thời đi sâu phân tích, tìm ra những nguyên nhân của sự việc nợ đọng tiền bảo hiểm xã hội, tình trạng nợ tiền lương, các tranh chấp lao động, vấn đề mất an toàn lao động tại các doanh nghiệp. Nhằm tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao giác ngộ giai cấp, bản lĩnh chính trị, ý thức tự lực, tự cường, tinh thần cảnh giác cách mạng, chống âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, trong giai đoạn 2009-2013, hai bên nhất trí tập trung tuyên truyền, phổ biến và cổ vũ việc triển khai thực hiện Nghị quyết 20 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành T.Ư khóa X về "Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước" và Nghị quyết Đại hội X Công đoàn Việt Nam.

Tin nóng

Tin mới