Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp triển khai nhiều giải pháp nhằm tích cực tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới giáp tỉnh Prâyveng (Vương quốc Campuchia) dài hơn 50km.

Bộ đội Biên phòng tỉnh còn tham mưu để UBND tỉnh Đồng Tháp triển khai thực hiện các đề án “Phát triển kinh tế-xã hội với củng cố quốc phòng-an ninh ở các xã biên giới giai đoạn 2010-2015”, "Tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới giai đoạn 2013-2016”; ký kết biên bản thỏa thuận giữa lãnh đạo 2 tỉnh Đồng Tháp-Prâyveng...

Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp thực hiện hiệu quả Cuộc vận động "Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới" với 242 căn nhà, 3 công trình dân sinh... Các đồn Biên phòng, Tiểu đoàn 19 xây dựng mô hình “Hũ gạo tình thương” mỗi tháng cung cấp 405kg gạo hỗ trợ hộ nghèo; khám chữa bệnh miễn phí cho nhân dân vùng biên giới.

H.K.