Khánh Hòa vốn có nhiều ngôi nhà cổ và ưu thế này đã trở thành niềm tự hào đồng thời là sản phẩm du lịch đặc sắc của xứ trầm hương. Tuy nhiên, mỗi năm trôi qua thì số nhà cổ bị “hóa kiếp” lại càng tăng thêm.