Một không gian ẩm thực ngoài yếu tố về hướng còn cần cân bằng âm dương.